कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन
   कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य ,मध्यवर्ती इमारत पुणे ४११००१ .
मुखपृष्ठजाहिरातपरीक्षा शुल्कअर्ज कसा भरावा ?अर्ज भरायचे टप्पे
उपक्रम
लॉगीन करा
आवेदन पत्राची प्रिंट
वयोमर्यादा
महत्वाच्या तारखा
अर्ज क्रमांक विसरलात काय?
तांत्रिक अडचणीं साठी
Mobile No. : 9130099631
10.00 AM TO 06.00 PM
Welcome !
कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन
 
वेळापत्रक
अ.क्र.भरती प्रक्रिया कार्यक्रमदिनांक
पासूनपर्यंत
1उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी२९/१२/२०१५ सकाळी ११.०० १२/०१/२०१६ रात्री २३.५९
2उमेदवारांनी बँक मध्ये चलन भरण्याचा कालावधी२९/१२/२०१५ सकाळी ११.०० १३/०१/२०१६ रोजी बँकवेळेपर्यंत
3उमेदवारांनी चलन अद्ययावत(UPDATE)करण्याचा कालावधी२९/१२/२०१५ सकाळी ११.०० १३/०१/२०१६ संध्या. १८.००
4उमेदवाराचे प्रवेशपत्र संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे२२.०७.२०१६ दु. १२.०० वाजेपासून
5परीक्षा दिनांक०६ ऑगस्ट २०१६
6परीक्षेचा निकालनिकालासाठी येथे क्लिक करा.
ताज्या घडामोडी
कार्यालयीन पत्ता
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
मध्यवर्ती इमारत पुणे- ४११००१.

दूरध्वनी क्रमांक :
020-25512813, 25513767, 25512811

इमेल : estt4b@rediffmail.com
वेबसाईट : www.mahaagri.gov.in