कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन
   कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य ,मध्यवर्ती इमारत पुणे ४११००१ .
मुखपृष्ठजाहिरातपरीक्षा शुल्कअर्ज कसा भरावा ?अर्ज भरायचे टप्पे
उपक्रम
लॉगीन करा
आवेदन पत्राची प्रिंट
वयोमर्यादा
महत्वाच्या तारखा
अर्ज क्रमांक विसरलात काय?
तांत्रिक अडचणीं साठी
Mobile No. : 9130099631
10.00 AM TO 06.00 PM

ताज्या घडामोडी
कार्यालयीन पत्ता
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
मध्यवर्ती इमारत पुणे- ४११००१.

दूरध्वनी क्रमांक :
020-25512813, 25513767, 25512811

इमेल : estt4b@rediffmail.com
वेबसाईट : www.mahaagri.gov.in